banner13

Prof.Dr. Anıl Çeçen
Prof.Dr. Anıl Çeçen
Yazarın Makaleleri
T Ü R K İ Y E V E B A L K A N B A R I Ş I

İki büyük bölge ile iki büyük kıtaya bağlanmış olan Türkiye Cumhuriyeti kıtalar arasındaki köprü olma işlevini son yıllarda kıtalar arasındaki köprü sayılarını artırarak ve doğal k&

U K R A Y N A Ü Z E R İ N D E N K I Y A M E T S E N A R Y O S U

Dünya kendi halinde yuvarlanıp giderken , yeni bir yıla girme noktasında çok ciddi bir savaş senaryosu ile karşı karşıya kalmıştır . Yeryüzünün geleceği ile ilgili tartışmalar uzun yıllardır sürerken daha çok

B İ R L E Ş M İ Ş M İ L L E T L E R H A R E K E T E G E Ç M E L İ D İ R

      İlkel toplumdan ortaçağa, aydınlanma döneminden modern çağlara gelene kadar bir çok savaş yıllar boyunca insanların önüne çıkmıştır . İnsanlar güvenlik içi

PROF.DR. ANIL ÇEÇEN, “ YENİ KEMALİZM OLAMAZ AMA GÜNCEL KEMALİZM OLABİLİR “

     Günümüzün  süper gücü Amerika Birleşik  Devletleri son zamanlarda  yorgunluk belirtileri göstermeğe başladı .İngilizlerin beş yüz sürd&a

DÜNYAYI YENİ BİR SAVAŞA GÖTÜREK İSTEYENLER VAR
Yirminci yüzyılın birikimini taşıyan halklar ve yönetimler bu dönüşümün gerçekleştiği aşamada bir yerlere savrulmamak ve sahip oldukları konumlarını korumak amacıyla önlemler almalarına rağmen ,gene de eskisinden çok farklı bir yeni dünya düzenine doğru eskisinden ç