banner13

Prof.Dr. ANIL ÇEÇEN
Prof.Dr. ANIL ÇEÇEN
Yazarın Makaleleri
ATATÜRK MODELİ İLE TÜRKİYE’NİN BÖLGESELLEŞMESİ
Küreselleşme batı emperyalizminin yeni bir versiyonu olarak dıştan kumandalı bir dayatmacı düzene dönüşmeye doğru kaydırılınca , bu durumdan büyük zararlar gören bugünkü devlet yapıları ve ulus devlet modelleri ,belirli bir aşamadan sonra dağılmamak ve çökmemek üzere ken
A F R İ K A ‘ D A T E R Ö R O Y U N L A R I

                 Habeşistan dünyanın en eski ülkelerinden birisi olduğu gibi , Türklerin de Osmanlı döneminden kalma coğrafi bilgilere sahip olduğu en eski Afrika &

İSRAİL VE KIBRIS SORUNUNUN GÜNDEMDEKİ YERİ VE YAHUDİ LOBİSİ

Kıbrıs Sorunu ile İsrail Yakından İlgili İsrail ve Kıbrıs, Türk basınında fazlasıyla yer alan iki ülke olarak, Türkiye'deki tartışmalarda sürekli olarak en başta yer almışlardır. Ne var ki, ayrı ayrı fazlasıyla ele alınan bu i

A N K A R A ‘D A U L U S İ L Ç E S İ K U R U L M A L I D I R

      Türkiye devletinin kuruluşuna giden yolda önce ulusal kurtuluş savaşı kazanılmış ve daha sonraki aşamada da tepkilerin ötesine gidilerek ,süreklilik içinde karşı koyma hareketleri birbirini izleyerek d

O L A S I B İ R İ Ç S A V A Ş T Ü R K İ Y E ‘ Y İ Y I K A R

         Son günlerde toplumun çeşitli kesimlerinden yükselen sesler arasında var olanlara eklenmiş bir çizgide bir de “İÇ SAVAŞ “ sözleri duyulmaya başlandı .

DÜNYAYI ÜÇÜNCÜ CİHAN SAVAŞINA SÜRÜKLEMEK İSTİYORLAR

Yirminci yüzyılın birikimini taşıyan halklar ve yönetimler bu dönüşüm&am

S O S Y A L S Ö Z L E Ş M E D E N T Ü R K L Ü K S Ö Z L E Ş M E S İ N E

* “ Yazısında, Türklük hallerinden vazgeçmenin yaratacağı

T Ü R K İ Y E ‘L İ L İ K D E Ğ İ L , A M A T Ü R K ‘L Ü K

Küreselleşme akımı ulus devletleri kendisine düşman olarak seçtikten sonra , küresel sermayenin denetimi altındaki medya ve basın organları yoğun bir biçimde hem uluslara hem de ulus devletlere karşı yıpratma kampanyaları başlatm