banner9

RAMAZAN : Kameri aylardan dokuzuncusunun ismi. Müslümanların oruç tutmakla mükellef oldukları, dinimizce yüce ve kutsal kabul edilen ay. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s); Kim inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Savm, VI) buyurmuştur.

     Oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, meşakkat çeker, içi yanar. Kızgın yer orada yürüyenlerin ayaklarını yaktığı gibi, Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Muhterem Müslümanlar, Ramazan ayında camilerimizde, pek çok TV, Radyo kanallarında basın, yayın organlarında, vb.sosyal medyada Ramazan ayının fazileti, oruç un fazileti vb konularda çok çeşitli yayınların, sohbetlerin vb yazıların yayınlandığına şahit olmaktayız.

      Bu gün ben sizlere Allah’ın günahkar kullarına ümit olacak, bil hassa kul haklarından nasıl kurtulabileceklerine yardımcı olabilecek bazı müjdeleyici ayet ve hadislerden bahsetmek istiyorum Bu nedenle Allah ın lütüf ve merhametiyle bizleri Ramazan ayına eriştiren Allah a sonsuz kereler hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu bağlamda Ramazan ayını en iyi bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz?

      1 – Ramazan ayında gündüzlerini oruç tutarak ve Kuran okuyarak , hatim ederek değerlendirebiliriz. Bu bağlamda Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed sav bir mübarek hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur Buhârî'de rivayet edilen bir hadiste; Osman İbn Affan (r.a)'dan, Resûlullah (s.a.v)'ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." ."

     Başka bir rivayette “insanların en hayırlısı Kuran ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir.” Müslim'de rivayet edilen bir hadiste; Ebu Umame (r.a)'den, Resulullah (s.a.v)'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Kur'an'ı öğreniniz. Şüphesiz o, kıyamet günü ehlin için çok iyi bir şefaatçı olacaktır."( Bu nedenle Ramazan ayında bilenler Kuran okuyacaklar, imkanı ve zamanı olanlar hatim yapacaklar mukabele dinleyecekler, bilmeyenler bu ayın yüzü suyu hürmetine Kuran öğrenmeye başlayacaklar. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutacaklar

     2:183. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Mürşit 2 Hadis No: 3082 - Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki sünneti şudur:) Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allah Teâla Hazretleri (bir hadis-i kudside) şöyle buyurmuştur: "Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükâfaatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terketti." " Bu Hadisi şerifte belirtilen ve bire 700 misli artırılacağını belirtilen hayırlı amelleri Peygamberimiz Şu Hadisi şerifle açıklamıştır. Mürşit 2 Hadis No: 4631 - Muaz İbnu Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Namaz, oruç ve zikir Allah yolunda infak üzerine yediyüz misli katlanır." Ebu Davud, Cihad 14, (2498). Yorum: Bu hadisi şeriften :

     Bir insanın bir günde kıldığı 5 vakit namazın 700 günlük namaza tekabül ettiğini, ayrıca, bir insan bir günde 20 rekat farz ( 2 rekat sabah+4 rekat öğle + 4 rekat ikindi+ 3 rekat akşam+ 4 rekat yatsı+ 3 rekat vitir olmak üzere toplam 20 rekat ) namazı kılmakta dır. Aynı insan bir günde 20 rekat ( 2 rekat sabah+6 rekat öğle + 4 rekat ikindi+ 2 rekat akşam+ 6 rekat yatsı olmak üzere toplam 20 rekat ) sünnet namazı kılmakta dır. Ayrıca, Ramazan ayında kıldığımız 20 rekat teravih namazıda bir günlük namaz yerine geçer Çünkü, Sevgili peygamberimiz bir mübarek Hadisi Şerifte şöyle buyurmuştur. Mürşit 2 Hadis No: 5030 - Hureys İbnu Kabisa radıyallahu anh anlatıyor: "……..

     Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın "Ben, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın şöyle söylediğini işittim: "Kıyamet günü, kişi amelleri arasında önce namazın hesabını verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluşa erdi demektir. Bu hesap bozuk olursa, hüsrâna düştü demektir.

     Eğer farzında eksiklik çıkarsa Rab Teâla Hazretleri: "Bakın, kulumun (defterinde yazılmış) nafilesi var mı?" buyurur. Böylece, farzın eksikleri nafile (namazları) ile tamamlanır. Sonra, bu tarzda olmak üzere diğer amelleri hesaptan geçirilir." Tirmizi, Salat 305, (413); Nesai, Salat 9, (1232). Bu hadisi şeriftende anlaşılacağı üzere bir insan bir günde iki günlük namaz kılmış oluyor. Bunu da 700 ile çarparsanız bir insan bir günlük namazı ile 1400 günlük namaz kılmış oluyor.

     Bu 1400 : 365 = 3 yıl 8 ay eder Yani bir insan bir günlük namazı ile yaklaşık 3 yıl 8 ay gibi bir namaz mükafatı alıyor. Bu hesaplamaya Ramazan ayında kılınan teravih namazını da eklersek Ramazan ayında 5 vakit namazını kılan bir insan her gün 3 günlük namaz kılmış oluyor. 3x 700 =2100 günlük namaz kılmış oluyor. 2100 x30= 6 300 günlük namaz kılmış oluyor 6 300/365= 17,26 yıllık namaz kılmış olur. İşte Ramazan ayı bu nedenle önemli bir aylık ibadetiniz size 17 yıllık ibadet etmiş gibi mükafaata eriyorsunuz. Müjde bitmedi C. Allah yüce kitabımız Kuranda 97: 3. “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.” Buyurmuştur. Bin ay = 83 yıl 3 aya eşittir. Yani bir insan Ramazan ayında kadir gecesini yakalarsa 83.3 yıl ibadet etmiş gibi mükafata ereceğini anlıyoruz. .

     Peygamberimiz sav in bu konudaki Hadisi Şeriflerinden Bazıları: Mürşit 2 Hadis No: 866 - İmam Mâlik in Muvatta'da kaydına göre şu rivâyet kendine ulaşmıştır: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş.

      Bunun üzerine Cenab-ı Hakk bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni vermiştir." Muvatta, İ'tikaf 15, (1, 321). Mürşit 2 Hadis No: 869 - Buhârî'nin Hz. Aişe'den kaydettiği bir rivayette, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle demiştir: "Kadir gecesini, Ramazan'ın son onunda arayın". Buhârî, Leyletü'l-Kadr 3; Tirmizî, Savm 72, (792). Oruç tutmak için sahura kalkın Sahurun delili, Ebû Davûd'un dışındaki hadis imamlarının Hz. Enes (r.a)'den rivayet ettikleri hadistir. Resulullah (s.a.s) "Sahura kalkın!. Çünkü sahurda bereket vardır" buyurdu. Buradaki bereketten murad, ertesi günün orucuna kuvvet kazanmak veya sevabın ziyadeliği olduğu söylenmiştir.

      Sahur, seher vaktinde yenilen yemektir". Sahura kalktığınız zaman en az 2 rekat teheccüd namazı kılın namazın arkasından Allahtan isteyin bu konuda bakınız sevgili Peygamberimiz sav ne buyurmaktadır.

     Allah ın Her gece Dünya Semasına İnmesi Murşit 2 hadis No: 1730 - Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına iner ve; "Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım" der. " Rivayetin Müslim'deki bir vechi şöyle: "Allahu Teâla gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar mühlet verir. Ondan sonra yakın semâya inerek şöyle der: "Melik benim, Melik benim. Kim bana dua edecek?" Buhârî, Tevhid 35, Teheccüd 14, Daavât 13, Müslim,Salâtu'1-Müsâfırin 166, (758); Muvatta, Kur'ân 30, (1,214); Tirmizî, Daavât 80, (3493); Ebû Dâvud, Salât 311, (1315).

     Yorum gecenin son üçte biri Ramazan ayında sahura kalktığınız zamanlar dan başlayarak güneş doğuncaya kadar geçen süre olarak tavsiye edilmiştir. Bu hadisi şerifin açıklamasında deniliyor ki Allah her gece gecenin son üçte birinde yani takriben sahur vakti başlayıp güneş doğuncaya kadar yer yüzüne meleklerini gönderir. Yok mu dua eden duasını kabul edeyim yok mu Allahtan isteği olan isteklerini vereyim , yok mu günahlarına tevbe eden günahlarını af edeyim. Şeklinde yorum yapanlar vardır. Allahu alem en doğrusunu Allah bilir. Bu nedenle , şayet üzerimize hırsızlık, vb nedenlerle dünyalık mal, mülk vb konularda bir kul hakkı var ise onlarla çalınan haksızlıkla ele geçirilen her türlü kul haklarını iade eder kurtulma imkanı vardır. Fakat, ola ki çeşitli nedenlerle üzerimizde ırz namus vb çok kötü bir kul hakkı var ise işte bu sahura kalktığımız saatlerde kalkıp en az 2 rekat teheccüt namazı kılıp sonunda Allah’ım sence malum ben nefsime uydum …….. şeklinde bir günah işledim.senden başka gidecek bir kapımda yoktur. Sana yalvarıyorum sen af etmeyi seversin beni de af et. O kul hakkını üzerime geçirdiğim ….

     Kişiye af et o kişinin anne babasını kardeş ve bacılarını, çocuklarını eşini de af et diyerek becerebilirseniz göz yaşı ile birlikte Allaha yalvarır dua ederseniz. Umulur ki Allah hem sizi hem de o kul hakkını üzerinize geçirdiğiniz kişiyi af eder. Yorum: Ramazan ayında sahura kalktığınız zaman en az 2 rekat teheccüd namazı kıldıktan sonra bir insan şayet nefsine uyup ta geçmişte yaptığı her türlü yanlışlıklar ve işlediği günahlar nedeniyle üzerine kul hakları geçirmiş ise bu geceler onlar için bir fırsattır. (Bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O dua edince bir melek “Âmin kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin” der.) [Müslim Tirmizi İbni Mace] Bir Müslüman hem kendi günahları hem de üzerine kul haklarını geçirdiği insanlar ın günahlarının af edilmesi için Allah a dua eder ve tevbe eder ve o kişileri af ettirebilirse Çünkü Allah günahsız ağızla yapılan duaları kabul edeceğini bildirmektedir.

      Sizin o kul haklarını üzerinize geçirdiğiniz insanlar için yapacağınız dualar o kişiler için günahsız ağızla yapılan dua demektir. Mahşer günü kul haklarını üzerinize geçirdiğiniz insanlar Allah ın huzurunda sizden davacı oldukları zaman, Allah evet kulum bu dediklerin doğru ancak bu kulum geceleri senin haberin olmadan seher vakitlerinde senin günahlarının af edilmesi için bana dua etti bende o duasını kabul ettim . senin günahlarını af ettim. Şimdi istermisin o günahları tekrar sana yükleyeyim sende bu kulumdan kul hakkını al dediği zaman Kul günahlarından kurtulduğu müjdesini alınca bende kul hakkımdan vaz geçtim deyi verir yorumu yapılmaktadır. Allahu alem en doğrusunu Allah bilir. Ramazan ayında ve diğer zamanlarda vakti müsait olanların ve imkanı olanların sağlığı yerinde olanların bu gecelerin nin tamamını ibadetle geçirebilmek için kolay olan başka bir yol. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmak Mürşit 2 Hadis No: 2756 - Hz. Osman (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan işittim şöyle diyordu:

      "Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur." Müslim, Mesâcid 260, (656); Muvatta, Salâtu'1-Cemâ'a 7, (1, 132); Ebu Dvud, Salât 48, (555); Tirmizî, Salât 165, (221).

      Yorum. Bir insan Ramazan ayında teravih namazını kılmak için cami veya mescide veya cemaatle kılınan bir yere giderse cemaatle yatsı namazı ve teravih namazını kılarsa , sabah namazı içinde yine aynı şekilde cemaatle sabah namazını kılarsa o gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi olacağı müjdesi vardır. Sonuç: Allah cümlemizi, ayının ilk 10 günü rahmet, 2. on günü mağfiret son on günü günahlardan kurtuluş olarak Ramazan ayında müjdeyi alıp Ramazan bayramında beraatını eline alan kullarından eylesin inşallah.

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.