NEDEN TURAN TEŞKİLATI ÜYESİ OLMALISINIZ

Değerli Turan Sevdalısı Asil Yürekli Aziz Milletimin Saygıdeğer kandaşım; Öncelikle bu davet mektubumuzu okuyarak; Şimdiden Turan Sevdamıza Türk Birliğine verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Turan Milletimin kut’ lu davasıdır. 

07 Kasım 2021 16:21
NEDEN TURAN TEŞKİLATI ÜYESİ OLMALISINIZ

            "Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan...Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir :Turan ! " diyen Ziya GÖKALP hocamızı da rahmetle anıyorum. Önce Kürsü aldığım her platformda dillendirdiğim bir soru ile başlamak isterim size Turan Teşkilatı bilgilendirme yazıma. Soruyorum size : İnancınız gereği hangi dine inanırsanız inanın ibadet edersiniz…. Yaşamak için temel ihtiyaçlarınızı sağlamak adına çalışarak para kazanır bu ihtiyaçlarınızı tedarik edersiniz Devletinize karşı sorumluluklarınız için vergi ödersiniz Peki…

     Dünyaya gelişinizde Anne babadan dolayı Kan ve Gen haritanızı oluşturan Türk Milletinin bir ferdi olduğunuz için Kaderimiz olan Türk’lük için ne yapıyorsunuz ??? Siz bu sorunun cevabını aşağıda anlatacağım konular sonrasında muhakkak kendinizde bularak Gönüllü bir Turan Elçisi, Turan Sevdalısı olarak Nefer olan bir Türk olduğunuzu sevinçle kabul ederek alacaksınız eminim. Anlatmadan önce özellikle ve öncelikle altını çizerek bir konudan bahsetmek isterim: Turan Teşkilatının iki kırmızı çizgisi vardır.

1 Türklük Siyasetler üstü ve özellikle partiler üstüdür . Açıklaması : Türk Milleti tarihte her dönemde siyasetleri belirleyen ve siyasetleri yöneten olmuştur. Partiler demokrasi için kurulan sivil toplum teşkilatlanmalarıdır ve ideolojileri her zaman kendi kadroları ile devlet yönetmeye talip olmaktan geçer. Partiler tüzükleri ve ideolojilerini benimseyen kitlesi ile fanatizm derecesinde millet unsuruna zarar da verebilen yapılanmalara dönüşebiliyor. Hatta ve hatta partilerinin sempatizanları bu kutuplaşmayı çevrelerine de yansıtabilmektedir.

Tam da bu sebeplerden dolayı Turan Teşkilatı BİZ olma duygusu ile kardeşlik kandaşlık ve Turan sevdamız için aynı çatı altına toplanırken particilik duygularını dışa vurmadan yüreklerinde tutarak sadece ve sadece TÜRK oldukları için bu kut’lu davaya hizmet etmeye gelmelerini kural haline getirdik. Partisi ne olursa olsun bütün Türk’ler bir çatı altında sadece Türk oldukları için Türk’e göre Türk tarafından şiarında Gaspralı İsmail beg’in de ömrünü adadığı “ Dilde Fikirde İşte Birlik “ şiarı çevresinde buluşmalıdır. Bu sebeple bizim net çizgimiz Partisiz Türk’çülüktür. 2 Türk’lük kaderimiz; Din tercihimizdir ( seçimimizdir ) Coğrafyamız ve Ailemizin Kan ve Gen haritasına göre doğarken bir Milliyete ait dünyaya geliriz. Türk doğmuşuzdur. Bu değişmesi asla mümkün olmayan mutlak kadaığı drimizdir. Bu konuda farklı detaylar ile kafanızı karıştırmak istemem. Fakat inançlar gözlerimizi dünyaya açarken ailemizin inançlarını edinmemizle başlar. Peki bulunduğumuz coğrafyada toplumun inanç gösterdiği din kavramı inanç sistemi değişebilir mi ? Evet değişebilir. Buluğ çağına eren her insanoğlu kalben inanaç ve itikat sağladığı dinlere veya mezheplere yönelebilir. Bu konuda kararını veren kişi vicdani özgürlüğünü kendi iradesi ile tercih etmiştir. İnancını seçmek vicdani özgürlüktür.

        Yaradanın bile Buna müdahale etmediğini biliyorsak hiç birimizin hiçbir insanoğluna inanacı için müdahale etme hakkı asla yoktur. Sünnisindir şiisindir alevisindir vs. bunları çoğaltmak mümkündür hatta Hristiyan Katolik Musevi Ortodoks vb inançlara da sahip olabilirsin . O yardan ile senin arandadır. Bu sebep ile Türk olmak kaderimiz olduğu gerçeği aşikar iken inancımızın muhasebesi de sadece vicdanımız ile değerlendirilebilir. Bu kimseye o din bu din veya o mezhep bu mezhebi tercih et deme hakkını kimseye tanımaz.

      Bırakın insanoğlunun inancı kendisine kalsın. Bu ayrımcılık yada bölücülük olmasın.. Şimdi gelelim esas konuya; Peki Türk olmak nedir ? Türk olmak ilk olarak birleşmek demektir. Tanrı kut Mete’nin birleştirdiği kuzeyde ok atan kavimlerin genel adına verilen isimdir Türk. Bölünmek dağılmak değildir. Tek hedefe ortak ülküye gitmek için bir olmak diri olmaktır. Bilge kağanın bengü taşlarda Ey Türk oğuz beyleri diye başladığı dönemin süper gücü çini kilometrelerce duvar yapacak kadar korkutmak için bir olmaktır. Türk demek töre demektir. Kağanın bile önüne geçemediği yazılı olmayan kurallar silsilesidir Türk demek. Töreyi kalbinde ruhunda hissedip kimsenin seni görmediği yerde bile töreye uymaktır. Türk demek adalet demektir. Herkes için adil olmaktır. Soylu köle olmadan bey at uşağı demeden adil olmaktır. Avrupa’nın Türk demek adalet demektir dediği adaleti sağlamaktır .

      Haçlının kukuletasını göreceğime Türk’ün kavuğunu görmek isteyen Bizans’a verilen adalet anlayışıdır Türk olmak. Türk olmak sanat demektir. Altından elbise yapacak kadar zarif dedem korkut boylarını nesilden nesile aktaracak kadar edebi demirden üzengi yapacak kadar ileri görüşlü bal dikecek kadar özgüvenli bengü taşları dikip manifesto anlatacak kadar idealist olmaktır Türk demek. Bunları böyle sizlere yüzlerce sayfa olarak sayabilirim… Turan Nedir ? 1.Türklerin Orta Asya’daki en eski yurtlarına İranlıların verdiği ad. 2.Turancıların ülkü olarak benimsedikleri, yeryüzündeki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı düşledikleri devletin adıdır diyor Google efendi … Turancılık, tüm Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan siyasi görüş. İlk olarak Macarlar, Finler, Estonlar ve Rusya içindeki Fin-Ugor kavimleri ile beraber Tunguzlar, Moğollar ve Türklerin bir araya getirilmesi olarak ortaya çıkmıştır diyor yine wikipedia. Turan, kelime anlamı itibariyle kısaca "Bütün Türkler" anlamına gelmektedir. Türk ifadesinin kısaltması olan Tur hecesinin - an eki çoğullaştırılması ile Bütün Türkler ifadesi kazanmış halidir.

     Türkan ifadesi de aynı anlama gelmektedir. Bu ifade uluslararası literatürde, batılı yazarlarca Asya'da ki Semitik ve Ari (Kuzeyli Beyaz İnsanlar) olmayan tüm unsurlar için kullanılır. Turan ifadesinin geçtiği kayıtların ekserisinde bu ifade Türk’lere tahakkuk eder. Turancılık Nedir? Mefkûre (Ülkü) olarak Turan ve Turancılık, Tüm Türklerin birleşerek tek bir devlet ve idare altında toplanması fikridir. Turancılık fikri ve Turan kavramı Türk Milleti nezdinde heyecan uyandıran, kimileri için boş bir hayaldir. Türkçülüğün uzak ideali Turan‘dır. Ziya Gökalp'e göre, Turan, Türklerin geçmişte ve belki de gelecekte bir gerçek olan büyük vatanıdır. Turanlılar, yalnız Türkçe konuşan milletlerdir. Türkçülük Nedir? Türkçülük, “Her şey Türk için, Türk’e göre” fikrini savunan Türk Milliyetçiliğinin adıdır. Arap ve Batı Kültürüne karşıdır. Eski Türk kültürüne dönülmesi gerektiğini savunur. Türkçülük, Türk milletinin tehlikeye düşen varlığını korumak, milleti uyandırmak için yapılan bir harekettir. Her canlı uzviyet gibi bir millet de daima bir çok tehlikelere maruz kalır ve tehlikelerden korunmak için her dakika mücadele eder.

      Ziya Gökalp’e göre millet “Dilce, dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan yani aynı terbiyeyi almış fertlerden oluşan bir topluluktur.” Milliyetçilik ise “İnsanların soy, kültür ve coğrafi özelliklerinden hareket ederek bir birlik oluşturan kavramın adıdır.Türkçülük fikri, Avrupalı devletlerin Tanzimat’a, Islahat’a ve Meşrutiyet’e rağmen Osmanlı Devleti’ni parçalamaya yönelik faaliyetlerini durdurmaması üzerine oluşmuş bir fikir akımıdır.

 

Türkçülük fikrini savunan aydınlar: Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Tekin Alp, Ömer Seyfettin, Fuat Köprülü, Hamdullah Suphi, Kazım Duru ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu’dur. Türkçülük: Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarının hayal kırıklığı yaratması üzerine İttihat ve Terakki’nin Osmanlı sınırları içinde yaşayan Türkleri dil ve kültür birliği etrafında birleştirmek isteği ile ortaya çıkmıştır. Artık TURAN TEŞKİLATI nedir ? Kimdir ? Amaçları Nedir? Hedefleri nedir ? sorularına cevaplarımızı verme zamanı geldi. Turan Teşkilatı “ Yeryüzünde Türk’ün olduğu her yerdeyiz “ sloganı ile oluşma kararı almış yukarıda bahsettiğim kırmızı çizgileri kendine ilke edinmiş Yol haritasında Türk için Türk’e göre, Türk Tarafından… yolunu benimsemiş Dilde fikirde işte birlik diyerek yola çıkmış Türk’lerin ilim bilim teknoloji ile Modernize edilmiş çağa uyumlu ileride Türk için hedeflerini belirlemiş siz Turan sevdalılarının da desteği ile Dünyaya medeniyet kültür sanat ve adalet olgusunu yani kaybettikleri değerleri yeniden tesis edecek gönüllüler ordusudur. Tarihinden, töresinden kopmadan geçmişinden aldığı ders ve tecrübeler ışığında yürüyen teşkilattır.

      Turan Teşkilatı Töreli, Disiplinli Bilimsel ve Teknolojik bir teşkilattır. Saygı ile yürüyen Sevgi ile büyüyen Adalet ile yönetilen, siyaset ve partiler üstü, inanç özgürlüğüne sahip bir teşkilattır. Turan teşkilatı mazlumun yanında haksızın karşısındadır. Bir kandaşının bile gözyaşı ile üzülen ve onun yanında olmayı hedef edinmiş bir teşkilattır. Turan Teşkilatı yeryüzünde her yerde teşkilatlanarak sadece Turan Coğrafyasına değil dünyaya adaleti medeniyeti güveni ilimi bilimi teknolojiyi kültürü sanatı götürmeyi kendine görev edinen teşkilattır.

       Amacımız TURAN için son nefesimize kadar Kültür de sanatta teknolojide ilimde bilimde sporda sağlıkta aklınıza gelen her anlamda projeler üreterek akademik çalışmalar yaparak etkinlikler düzenleyerek köprüler oluşturmak yaymak bilinçlendirmek geleceğin Turan elçilerini yetiştirmek gibi ucu bucağı her noktadan TÜRK’ e ulaşan bir çalışma ağı kurmaktır. Hedefimiz partiler üstü siyasetler üstü tek derdi TURAN olan bir yapıyı kurarak Türk ün yeniden dünyaya hükmetmesidir.

      Değerli Turan Sevdalısı kandaşım. Gelin hep birlikte karınca misali safını belirleyen, Türk’lüğü için arı gibi çalışacak Turan Teşkilatı çatısında buluşalım

     Bir dahaki yazımda daha da detaylandırarak sizlere hitap edeceğim.

   Sizlerle yeniden buluşmak üzere esen kalın. Murat ÇOBANOĞLU Turan Teşkilatı Lideri Genel Başkan

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.